Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:

Beautyko Import Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Beautyko Import Oy

Aapelinkatu 5 02230 Espoo

3014890-3

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jenni Ahokas
Jenni@beautyko.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilön henkilötietoja käsitellään jos henkilö on rekisteröitynyt korealainenkosmetiikka.fi / beautyko.fi verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut korealainenkosmetiikka.fi  / beautyko.fi verkkokaupasta tuotteita.

Suostumus suoramarkkinointiin kysytään asiakkaalta erikseen. Suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa kirjallisesti kirjeellä tai ottamalla yhteyttä Jenni@beautyko.fi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA ASIAKASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOIUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Beautyko Import Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Beautyko Importin mainonnan kohdistamiseen.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMISTÄ

Beautyko Importin asiakasrekisterissä on asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet verkkokauppaamme tai tehnyt verkkokaupastamme tilauksen.

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tilauksen yhteydessä asiakkaalta kysytään seuraavat tiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Laskutusosoite
Postitusosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten postin seurantatiedot
Lisäksi seuraamme, oletko antanut suostumuksen suoramarkkinointiin.

ASIAKASREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja vain henkilöltä itseltään

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Beautyko Import Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa tilausten toimituksen, laskutuksen ja luottopäätöksen tueksi. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai Beautykon yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi toimitukseen, luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Mikäli asiakas tilaa käyttäen verkkokauppamme jälleenmyyjien affiliate-linkkejä, tilauksen tiedot (tilauksen summa ja ostetut tuotteet) ovat näkyvissä jälleenmyyjälle, jonka linkin kautta tilaus on tehty.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

ASIAKASREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA SÄILYTYSKRITEERIT

Antamisiasi henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin olet Beautyko Import Oy:n asiakas. Irtisanoessasi asiakkuuden keräämämme tiedot poistetaan asiakasrekisteristä, jollei meillä ei ole lainsäädännöllistä velvoitetta säilyttää tietojasi.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin hänestä tallennettut henkilötietonsa. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa (12kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista, ellei lainsäädäntö aseta Beautyko Import Oy:lle velvollisuutta säilyttää henkilötietoja asiakassuhteen ajan tai sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvan velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä vain henkilötietojen säilyttämiseen niissä tapauksissa, jossa rekisteröidyllä ei ole pakottavasta lainsäädännöstä johtuvaa oikeutta tietojensa poistamiseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Tarkastus tulee osoittaa tietosuojaselosteessa mainittuun osoitteeseen. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Korjaus- ja täydennyspyynnöt voidaan osoittaa kirjallisesti, henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen Jenni@beautyko.fi

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Beautyko Import Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle Internet-sivulta. Tekstitiedosto sisältää tietoa, ja sitä käytetään esimerkiksi helpottamaan sivujen käyttöä.

Evästeitä on kahdenlaisia. Toiset evästeet tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle pitkäksi aikaa. Niitä käytetään esimerkiksi toiminnoissa, jotka kertovat, mitä uutta kyseiselle Internetsivulle on tullut sen jälkeen, kun käyttäjä kävi siellä edellisen kerran. Toisentyyppiset evästeet, ns. sessioncookies-evästeet, tallentuvat vain väliaikaisesti siksi aikaa kun käyttäjä on kyseisellä sivulla.

Beautyko Import Oy käyttää evästeitä voidaksemme niiden avulla tehdä sivujen käyttöä koskevia tilastoja luotettavammin ja näin parantaa sivustoamme. Käytämme evästeitä myös helpoittamaan sivujen käyttöä. Beautyko Import Oy ei tallenna evästeisiin henkilötietoja tai muuta arkaluontoista tietoa.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että Beautyko Import Oy katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Evästeiden poisto:

Ohjeet evästeiden poistoon (https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/).